Privacy

Privacyverklaring
Bescherming van de privacy is zeer belangrijk. Alle klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor zover er wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen die gerespecteerd en nageleefd worden.

De registratie van uw gegevens wordt beperkt tot het registreren van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper.
Informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk worden de gegevens gebruikt om met u in contact te komen inzake een door u geplaatste bestelling. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de toezending van door de klant aangekochte producten en/of diensten.

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, worden uw gegevens niet gebruikt voor promotionele activiteiten of beschikbaar gesteld aan derden, behalve voorzover daartoe krachtens wettelijk voorschrift toe wordt genoodzaakt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als deze gegevens onjuist blijken te zijn, de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient of wanneer de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, en kopie legitimatie inzage krijgen in uw gegevens welke bij ons geregistreerd staan. Indien ViMAC of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kan de inzage beargumenteerd geweigerd worden. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

De website kunt u anoniem bezoeken. Geen gegevens worden vastgelegd die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de site. Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere middelen. Wel wordt het recht voorbehouden om uw IP adres te registreren indien problemen met de server moeten worden verholpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om het bezoek en gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ViMAC bij het verder ontwikkelen van de site en service.

Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Nieuwsbrief


ViMAC direct | Postbank: 4406230 | KvK: 08122466 | Website: www.accuPLUS.nl | E-mail: info@accuplus.nl